Udlæg af kløver i korn er en velkendt metode til at tilføre kvælstof til sædskiftet. En grøngødning som ligger til foråret, kan fuldgødske den efterfølgende vårsæd eller være et godt supplement til husdyrgødning. Nye økologiske landsforsøg med udlæg af rødkløver i vinterrug, viser at udbytteeffekten i den efterfølgende vårbyg svarer til 40 kg udnyttet N/ha i svinegylle. Desuden viser forsøgene at der er mindre ukrudt i vårbyggen i de parceller, hvor der var rødkløver året før sammenlignet med de parceller, der blev holdt sorte efter høst med tre harvninger.

Etablering
I rug anbefales rødkløver som grøngødning, da rug er en stærk konkurrent til udlægget. 3 kg/ha rødkløver sås så snart jorden er tjenlig i maks. ½ cm dybde. Gylle udbringes et par dage efter såning. Der kan også etableres en blanding af 2 kg rødkløver og 1 kg hvidkløver for at udgå ”huller” i plantedækket efter høst. Hvidkløver er modsat rødkløver krybende, og kan derfor lukke eventuelle huller i plantedækket. I de øvrige kornarter anbefales hvidkløver, da den ikke bliver så kraftig som rødkløveren, og derfor normalt ikke volder problemer ved høst. Vi anbefaler at så 2 kg/ha hvidkløver enten samtidig med etablering af vårsæden eller ved sidste radrensning eller strigling. Sådybden er maks. ½ cm. Økologisk rød- og hvidkløver koster ca. 150 kr./kg og  etableringsomkostningerne afhænger af udstyret.