Superabonnement

Super abonnement                                 < 80 DE   4.950 kr/år
                                                                      > 80 DE   5.950 kr/år

                                                                      + Hektarafgift

                                                                      0 – 50 ha  130 kr./ha
                                                                      > 50 ha     57 kr./ha
                                                                      -10 % i maxirabat for bedrifter > 200 ha

Vi kontakter dig når tid er og du får:

  • Planlægningsmøde med konsulenten i foråret
  • 2 bedriftsbesøg med afgrøde vurdering, markrapport og planlægning af næste sæson.
  • Markmappe med alle relevante udskrifter og markkort
  • Mark – og gødningsplan
  • Gødningsregnskab og husdyrindberetning
  • Økologiindberetning
  • Ansøgning om Grundbetaling
  • Ovennævnte, der på udfyldningstidspunktet er i orden, og opfylder gældende krav
  • Påmindelse fra os, når høringsbreve tilgår os

Et grundabonnement til 1.150 kr./halvår er en forudsætning for at kunne købe super abonnement.

Andre rådgivningsopgaver kan tilkøbes til 975 kr./time (f.eks. ansøgning om nye 5-årige tilskudstilsagn, overdragelse af betalingsrettigheder, producentskifte, svar på høringsbreve).