Fra den kommende planperiode, der begynder d. 1. august, stiger kravet til udnyttelsen af totalkvælstoffet i husdyrgødning med ca. 5%. Det betyder at en større andel af det tildelte kvælstof fremover skal tælles med i dit gødningsregnskab.

De fleste husdyrproducenter vil have plads til det ekstra kvælstof, som de øgede krav giver inden for deres nuværende kvote. De nye krav vil have størst betydning for dig, som allerede i dag producerer eller importerer gødning op til din kvote. Det er oftest den rene planteavler og især dig, som har en kvote på 60 kg N/ha. Vær ekstra opmærksom på de skærpede krav, når du planlægger den kommende sæson.

De nye udnyttelseskrav, for de mest almindelige husdyrgødninger, ser fra den kommende planperiode (planperioden 20/21) således ud:

  • Svinegylle: 80% (før 75%)
  • Kvæggylle: 75% (før 70%)
  • Gylle fra kødædende pelsdyr: 75% (før 70%)
  • Dybstrøelse (andre dyrearter end fjerkræ): 50% (før 45%)
  • Dybstrøelse (fjerkræ) og anden husdyrgødning (fjerkræ): 60% (før 55%)

Derudover kommer der en ny gødningskategori; forædlede organiske gødninger, med et udnyttelseskrav på 90%. Hvilke gødningstyper, som kommer til at ligge i denne kategori, er stadig uklart.