Det er stadig tørt mange steder. Tørken kan også have medført en mere løs jord. Samtidig har vi oplevet en kraftig vækst i vintersæden i år pga. det lune efterår. Dette kan erfaringsmæssigt resultere i en kraftigere manganmangel end normalt. Vær derfor opmærksom på, om der skal sprøjtes med mangan i dine marker. Husk, at der skal en konsulenterklæring til, for at få lov til at sprøjte med mangan. Så kontakt os, hvis du mener, der er behov for behandling med mangan i din mark.

I hvilke tilfælde skal der tilføres mangan?
Af vintersædarterne er vinterbyg mest følsom over for manganmangel, men vinterhvede kan også rammes hårdt. Vinterrug er mindre følsom og raps anses for slet ikke at være følsom overfor mangel på mangan. I følgende tilfælde kan der være behov for tilførsel af mangan:
Hvis vinterhveden er sået tidligt.

  • Vinterbyggen og vinterhveden står kraftigere end normalt.
  • Der har før været problemer med manganmangel på marken.
  • Marken har et højt reaktionstal og et højt indhold af organisk materiale.
  • Der er visuelle tegn på manganmangel.

Var udbyttet på marken i 2018 betydeligt lavere end normalt, vil der være mere mangan tilgængeligt for den næste afgrøde. Dette kan derfor være med til at afhjælpe manganmangel. Vil man have et mere præcist mål for manganindholdet i planterne, kan det måles med en mangantester.

Mangelsymptomer
Manganmangel ses på de nydannede plantedele, først som en gulfarvning imellem bladnerverne og senere som aflange, visne pletter. Når manglen er mere udtalt, bliver bladene slappe og hængende. Til sidst visner de helt. Ved høst bliver stænglerne grågrumsede, bløde og fedtede. Manganmangel medfører dårlig rodudvikling og lav buskning.

Billede 1. Øverste billede: Manganmangel i vinterbyg. Nederste billede: Manganmangel i vinterhvede. Det er tydeligt at se de aflange, visne pletter mellem bladnerverne.

Behandling af manganmangel
For økologer er det tilladt at behandle manganmangel med følgende tre midler: Mangansulfat (pulver), mangancarbonat (flydende) og BioMangan 170 Seco (flydende). Man må maksimalt tilføre 1600 g mangan/ha. Husk at notere behandlingen i plantelogbogen. I tabel 1 ses dosering og pris på de tre lovlige produkter.

Mangan optages gennem de grønne blade. Det hjælper derfor ikke at udsprøjte mangan på en næsten vissen afgrøde. Planterne har en ringe evne til at flytte mangan rundt inden i plantedelene. Det nytter derfor heller ikke at øge doseringen. Man er derfor nødt til at køre ud flere gange, 1-3 gange anbefales alt efter behovet. Lad der være 8-10 dage mellem
sprøjtningerne, så planterne når at producere ny frisk plantemasse, der kan optage manganen. De bedste betingelser for optagelse af mangan er 15ºC og høj luftfugtighed. Der kan dog behandles med mangan indtil den første frost sætter ind.

En kompaktjord er med til at forebygge manganmangel. En tromling af en manganmanglende afgrøde kan dog ikke erstatte sprøjtning med mangan.