Nyheder

Husk at afluge flyvehavre

Foto: Torkild Søndergaard Birkmose, SEGES Det er i Danmark lovpligtigt at bekæmpe flyvehavre, og i følge reglerne, må flyvehavre ikke forefindes. Det vil sige at brugeren eller ejeren af et areal - dyrket eller udyrket - er ansvarlig for at flyvehavreplanter fjernes....

læs mere

Aktuelt fra de økologiske frugt- og bærmarker

Læs om seneste nyt i Økonyt Frugt og Bær nr. 9, 2017. Nyhedsbrevet skrives af økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk VKST. I nyhedsbrevet kan du læse om: -tørkeindeks, -brændenælder og trækuls-ler som basisstoffer, -70 % N-udnyttelse i Øgro, -Himalaya-rejse i...

læs mere

Tilskud til naturpleje

Har du arealer i ”særligt udpeget Natura 2000”? Laver du Naturpleje? Så er denne tilskudsordning måske noget for dig! Du kan søge til hegn, strømgiver, vand og fangfold. Og hvis dine arealer er udpeget til rydning, er det også en mulighed at søge til det. Ordningen er...

læs mere

Økologer kan stadig søge om økologistøtte

Hvis en eksisterende økologisk landmand får rådighed over en konventionel mark i perioden 22. april 2017 til og med 1. september 2017, kan der søges et nyt tilsagn til Økologisk Arealtilskud. En eksisterende økologisk landmand defineres som en autoriseret økologisk...

læs mere

Den fysiske kontrol er startet

Ca. 2.300 landmænd er udtrukket til fysisk arealkontrol. Overtrædelser kan give træk i både grundbetaling, grøn støtte, plejetilskud og økologisk arealtilskud. Vær godt forberedt ved at kende de hyppigste overtrædelser ved kontrollen i 2016 samt de krav, der er til...

læs mere

Alle ansøgere får plejetilskud

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har meddelt at alle ansøgninger om tilsagn til pleje af natur- og græsarealer bliver imødekommet. Der blev søgt ud over budgettet, men de ekstra penge blev fundet. Næsten 20.000 ha fik tildelt et nyt plejetilsagn i årets runde. Læs mere...

læs mere

Aktiviteter

fre 28

Bærfestival på pometet

28. juli - 13:00 - 17:00
aug 10

Nye frugtbaserede produkter

10. august - 19:00 - 21:00

Se økokornpriser og læs om kvalitetskorn

Nyttige links

Nyttige links