Nyheder

Vær opmærksom på KO-krav

En ny kontrolpraksis hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (NaturErhverv) betyder at kontrollørerne skal krydstjekke ved kontroller. Økologer skal være særligt opmærksomme på at overholde KO-kravene ved økologikontrollen. ...

læs mere

Regler for udbringning af gylle

Husdyrgødning må udbringes fra d. 1. februar medmindre: jorden er frossen (jorden skal være optøet i mindst 15 cm dybde) jorden er vandmættet eller oversvømmet der er fare for afstrømning til vandmiljøet; vandløb, dræn,...

læs mere

Svovl er ikke bare svovl

Den udbredte svovlmangel i økologisk kløvergræs, har fået stadig flere til at orientere sig i markedet for at bestille gødningsstoffer med svovl. Der findes flere svovlholdige gødningsstoffer, det er tilladt for økologer at anvende....

læs mere

Seneste nyt fra frugt- og bærmarkerne

I Økonyt Frugt og Bær nr. 2, 2017 får du seneste nyt fra frugt- og bærmarkerne. Læs om Nye mosegrise-fangster Uddannelseskrav er fjernet for feromonforvirring og sneglekorn Revurderingen af Kumulus-S er udsat...

læs mere

Kursus i jordfrugtbarhed 2017

Levende jord – vitale planter – gode udbytter På kurset bliver der mulighed for – både i teori og praksis – at lære, hvordan vi kan vitalisere vores planter og opbygge en frugtbar jord, via en udvidet forståelse af...

læs mere

Se økokornpriser og læs om kvalitetskorn

Nyttige links

Nyttige links