Vi forventer ikke det helt store snegle angreb i år, men der er blevet observeret snegle. Det er derfor vigtigt at være opmærksom. Der kan både være nyklækkede snegle på nogle få mm. og udvoksede snegle på ca. 5 cm. Kig også efter snegleæg ved rødderne i stubben. Hvis der observeres snegle er det vigtigt, tidligt at behandle med jernfosfat, som også er tilladt for økologer.

Tabel 1. Oversigt over godkendte sneglemidler og anbefalet dosis. *inkl. afgift, ekskl. moms

Middel Indhold af aktivstof Godkendt normaldosis Anbefalet dosis Granulater, anbefalet dosis
  % Kg/ha Kg/ha Pr. m2
Sluxx HP/ Agros Pro Sneglekorn/ATR Sneglekorn 3,0 7 4-5 30-40