Økologisk VKST afholder markvandring d. 14. november, kl. 9:00 – 12:00.
Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde

På dagen vil vi kigge på to forsøg:

  • Bælgplanter i vinterraps. Vi undersøger om venskabsafgrøder er en fordel i vinterrapsdyrkning. Hestebønner, linser, lathyrus, fodervikke, alexandrinekløver og sojabønner er undersået i vinterraps. Derudover har vi ved siden af undersået rødkløver i vinterraps. Det spændende er om afgrøderne udkonkurrerer hinanden, eller om de har en fordel af at gro sammen. Viser forsøget gode resultater, giver det endnu en mulighed for at få mere kvælstof ind i sædskiftet.
  • Optimering i vinterhvede. Vinterhvede er en af de økologiske foderafgrøder, som der stadig er en god efterspørgsel på. Vi oplever tit, at der er meget ukrudt i vinterhvedemarkerne, og at udbyttepotentialet ofte ikke realiseres. Derfor har vi anlagt et forsøg, hvor vi undersøger effekten af højere udsædsmængde, dobbeltrækkeafstand med radrensning, sortsblanding og en artsblanding bestående af vinterhvede og triticale.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen Planteavlsteamet hos Økologisk VKST.