Lige nu foregår der politiske forhandlinger om hvordan reglerne for anvendelse af ikke økologisk gødning og halm på økologiske bedrifter skal fastsættes fremadrettet. Det gælder også reglerne for anvendelse af affald og recirkulerede næringsstoffer. Forhandlingerne foregår både på nationalt og internationalt plan i EU. Økologireglerne er noget af det, der optager os økologer rigtig meget. Økologireglerne er nemlig bestemmende for de betingelser og vilkår, man skal producere under på en økologisk bedrift. Fastsættelsen af de nye regler kommer til at berøre alle økologer, og mange kommer til at skulle udvikle og ændre deres nuværende dyrkningspraksis.

Ud over de økologiske gødningsregler skal man som økolog også overholde de konventionelle regler for anvendelse af gødning og efterafgrøder i landbruget, og ydermere sætter reglerne for økologisk arealtilskud også nogle begrænsninger. Alt sammen noget der gør det rigtig svært at overskue på den enkelte bedrift.

Vi har derfor hidkaldt chefkonsulent Lars Holdensen fra afd. for økologi i Landbrug og Fødevarer. Han sidder helt centralt og er med til regelforhandlingerne både her i landet og i EU. Lars Holdensen kommer til Økologisk VKST’s Årsmøde d. 22. januar i Sorø, hvor han vil give os en status på forhandlingerne og et kvalificeret bud på, hvilke nye regler og betingelser der bliver gældende fremadrettet.

Hvad de nye regler kommer til at betyde rent fagligt og praktisk ude på bedrifterne vil økologikonsulent Darran Thomsen fra Økologisk VKST komme med nogle bud på. Darran Thomsen vil komme rundt om mulige sædskifteændringer, grøngødninger, bælgplanteprocenter og samarbejdsmuligheder, når man fremadrettet vil anvende konventionel husdyrgødning og evt. biogasgylle.

Betyder de nye regler udvikling eller afvikling af økologien? På årsmødet bliver der rig mulighed for at diskutere og drøfte konsekvenserne af de nye regler. Kom og bliv klogere, så du er på forkant med de nye økologiregler. På årsmødet vil chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen fra Økologisk VKST desuden aflægge beretning fra det forgangne år i rådgivningen, og formand og økologisk landmand Yke Kloppenburg vil aflægge beretning fra Brugergruppen for Økologisk VKST og bestyrelsen i VKST. Vi afholder efterfølgende valg til Brugergruppen, hvor alle der har et grundabonnement kan stille op og er stemmeberettigede. Kom og deltag i debatten sammen med dine økologiske kolleger og konsulenter. Du kan se programmet og tilmelde dig på www.ecoadvice.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Chefkonsulent

Lisbeth Frank Hansen

Økologisk VKST, lfh@vkst.dk mobil: 21422484