Ca. 6,5 ha økologisk agerjord bortforpagtes med overtagelse efter høst 2019. Der er sået kløvergræsudlæg på det meste af arealet. Arealet er beliggende ved Fjenneslev.

Kontakt Anders Holm på tlf.: 28986476 eller mail: andersholm14@hotmail.dk